Water

 
  Water is uniek het is de enige stof die in de natuur in drie vormen voorkomt als gas-waterdamp, vast-ijs en vloeibaar-water

Voorzover nu bekend is de aarde de enige plaats in het zonnewegstelsel waar water als vloeibaar voorkomt,voor 70% is de aarde met water bedekt terwijl er maar 1% voor drinkwater geschikt is, als je weet dat er ongeveer 125 liter water door ons per dag verbruikt word is het net zo raar dat aan water meer aandacht gegeven moet worden